DỊCH VỤ

Chúng tôi đem đến dịch vụ phát triển các phần mềm đa dạng, đáp ứng theo yêu cầu khách hàng, dựa trên yếu tố coi trọng sự phấn đấu nỗ lực hàng ngày và tinh thần làm việc nhóm. Đội ngũ chúng tôi tuy ít nhưng ưu tú, lấy năng lực kỹ thuật cao, ý thức cao về Q – Quality (Chất lượng), C – Cost (Chi phí), D – Delivery (Giao hàng) và tinh thần trách nhiệm làm vũ khí để thực hiện phát triển offshore dựa trên việc quản lý dự án và trao đổi thông tin thông qua internet với khách hàng nước ngoài (như email, skype,…).

Giai đoạn phát triển chúng tôi thực hiện:

Định nghĩa yêu cầu, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, lập trình, kiểm thử

Năng lực kỹ thuật chúng tôi sở hữu:

.NET, Java, C++,…

Nghiệp vụ, lĩnh vực chúng tôi tham gia:

– Hệ thống liên quan đến nghiệp vụ, BI, hệ thống Workflow, AI

– Phát triển các ứng dụng (iOS, Android)

– Xây dựng website

Các nước, khu vực, ngôn ngữ chúng tôi đáp ứng:

Việt Nam (Tiếng Việt), Nhật Bản (Tiếng Nhật), Âu Mỹ (Tiếng Anh)

 

Ví dụ về hệ thống FIND WORKFLOW:

Tạo đơn phê duyệt động:

Tạo luồng phê duyệt:

 

Quản lý các đơn phê duyệt:

 

Ví dụ về hệ thống WEB REFORM STATION:
Các module tích hợp trong hệ thống:

 

Luồng xử lý của nghiệp vụ Tạo báo giá đến Ký hợp đồng:

Copyright 2017 by Dion Software. All rights reserved.