Tuyển dụng 10 Lập trình viên C# .Net

TUYỂN DỤNG C# .NET DEVELOPER ***Nội dung công việc: 1. Phát triển và maintain hệ thống của khách hàng Nhật Bản: – Hệ thống quản lý nghiệp vụ Work Flow – Hệ thống phân tích dữ liệu BI (Business intelligence software) – Hệ thống quản lý khách hàng CRM – Hệ thống hỗ trợ kinh […]

Read More

Tuyển dụng Tester Leader

TUYỂN DỤNG TESTER LEADER ***Nội dung công việc: 1. Thực hiện nghiệp vụ test trong các dự án phát triển và maintain hệ thống của khách hàng Nhật Bản, bao gồm: – Hệ thống quản lý nghiệp vụ Work Flow – Hệ thống phân tích dữ liệu BI (Business intelligence software) – Hệ thống quản […]

Read More
Copyright 2017 by Dion Software. All rights reserved.